Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Vlaams Belang vroeg tijdens de jongste gemeenteraad de indexering van alle jeugdsubsidies. Op de agenda stond de indexering van de toelage voor jeugdhuis Dido. "Ik vraag me af waarom we de andere subsidies niet ook indexeren", vroeg raadslid Gerda Van Steenberge zich af. Schepen van jeugd Antoine Slagmulder argumenteerde dat Dido de enige vereniging is die beroep doet op betaalde krachten. "Doordat Dido loon uitbetaalt, heeft zij zelf ook meer nood aan indexering. De andere jeugdverenigingen werken met kosteloze vrijwilligers en krijgen vaak gratis gebouwen, elektriciteit en verwarming ter beschikking." Van Steenberge stelde dat ook andere verenigingen geconfronteerd werden met oplopende kosten. "Dido is al lang vragende partij voor een indexering van hun werkingsmiddelen. Dit is dan ook een goede zaak. Toch is het jammer dat aan de andere subsidies niet geraakt wordt."
;