Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Bambrugge/Burst - De "Kerkveldweg" tussen Bambrugge en de Tweekerkenstraat wordt gedeeltelijk afgeschaft. "Door de aanleg van het kerkhof in Bambrugge loopt het laatste stukje van deze voetweg dood op het kerkhof. Dat stuk heeft dus geen nut meer en wordt afgeschaft", stelde schepen van openbare werken Marleen Lambrecht. Anja Vanrobaeys (Sp.a) stemde principieel tegen de beslissing. "Het gemeentebestuur beloofde al lang een atlas op te maken van alle buurtwegen en tot nog toe hebben we die niet gezien. Trage wegen zijn in Erpe-Mere een bedreigd patrimonium en zijn aan eerherstel toe. Tot nu toe primeren echter particuliere belangen", stelt Sp.a-voorzitter Jonny Van den Rijse.
;