Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Gemeente onderzoekt haalbaarheid voetbalstadion op SteenbergErpe-Mere - Het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere moet op termijn verschillende goed uitgeruste voetbalterreinen krijgen. Bedoeling is er een heus stadioncomplex te realiseren als nieuw onderkomen voor de vier clubs die de gemeente nog telt. “Op die manier voldoen we aan de neutrale locatie die voor sommige clubs een voorwaarde is om te fuseren”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

De gemeente Erpe-Mere heeft de droom om één grote fusieclub te creëren duidelijk nog niet opgegeven. Om de clubs vooralsnog te overtuigen wordt verder gewerkt aan de piste van één groot stadion met een zestal voetbalvelden op het gemeentelijk domein Steenberg. Een inplanting die een opgave wordt. Vandaag al lijkt het domein op sommige dagen al zwaar overbevraagd. Met de reeds geplande en binnenkort opgestarte bouw van een cultuurhuis aan de inrit van het domein zal dat niet direct beteren. De piste om Steenberg, met als enige ontsluiting de Oudenaardsesteenweg, nog verder uit te bouwen, is ook verrassend aangezien de gemeente zich recent nog stevig verzette tegen verschillende private projecten omdat de steenwegen vandaag al oververzadigd zijn. Toch kiest de huidige meerderheid resoluut voor de verdere uitbouw van het domein Steenberg. “Het klopt dat wij aan intercommunale Solva opdracht hebben gegeven om de bouw van bijkomende nieuwe voetbalinfrastructuur op Steenberg te onderzoeken. Zij moeten kijken of die infrastructuur daar kan en wat er dan eventueel gebouwd zou kunnen gebouwd worden", vertel burgemeester De Waele. Reden voor dat onderzoek is de gewenste fusie van de voetbalclubs. "Uit gesprekken is gebleken dat de clubs bereid zijn om te fusioneren, maar dan moeten de thuiswedstrijden wel op een compleet nieuwe locatie plaats vinden. Het is te zeggen, voor de ene club is dat een voorwaarde, voor de andere niet. Het is nu de bedoeling dat intercommunale Solva onderzoekt wat er mogelijk is." De clubs zelf blijven, net als bij alle voorgaande bemiddelingspogingen, voorzichtig op de oppervlakte of wensen niet te reageren. Geen enkele club wijst de piste en fusie resoluut af. “Maar er zijn nog heel veel zaken omtrent financiering en praktische regelingen onduidelijk”, luidt het. Vooraleer iemand zijn definitief fiat geeft, zal dus nog heel wat onderhandeld moeten worden. “Ook de impact op onze jeugdwerkingen is niet duidelijk. Momenteel liggen de meeste terreinen in de dorpskernen waardoor kinderen geen gevaarlijke steenweg moeten kruisen. Liefst houden we die werking daar, maar dat is nog niet definitief beslist. Ook daar moet wat ons betreft werk van gemaakt worden”, laat voorzitter José Baeten van SK Aaigem optekenen.

;