Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Ondanks een ellenlange lijst met 228 regels worden in Erpe-Mere nauwelijks GAS-boetes uitgeschreven. Vorig jaar weren dat er amper 102. In 89 gevallen ging het om parkeerboetes. Verder waren er vier sancties voor tussenkomsten bij loslopende dieren en vier voor geluidsoverlast.

Voor sluikstorten, toch een vrij groot probleem, werden slechts twee boetes uitgeschreven. Sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys betreurt die gebrekkige aanpak. "De cijfers bewijzen dat sluikstorten geen hoge prioriteit is. Nochtans werd bij de laatste zwerfvuilactie in maart liefst 1,6 ton zwerfvuil opgehaald", stelt die.

;