Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lerares voor tuchtraad na pikante Facebook-berichtjesMere - De secundaire afdeling van de Sint-Jozefschool van Mere is een tuchtprocedure gestart tegen een lerares. Die zou via Facebook pikante berichten verstuurd hebben naar minstens één leerling. “Er zijn de afgelopen periode een aantal meldingen binnengekomen rond mogelijk laakbaar gedrag”, aldus directie en schoolbestuur in een Smartschoolbericht aan de ouders deze week.

Veel details willen school of raad van bestuur niet kwijt. “Het gaat over feiten die zich afspeelden op ‘social media’ en waar de directie enorm werd op aangesproken”, reageert voorzitter van het schoolbestuur Ronny Goossens. De herkomst van de meldingen is niet duidelijk. “De geruchten werden ons, al dan niet anoniem, gemeld door een mix van leerlingen, ouders en leerkrachten.” Wie de geruchtenmolen opstartte en met welke bedoeling dat precies gebeurde blijft een vraag. Toch gaat het niet louter om geruchten. “We beschikken over concrete bewijzen die het opstarten van een tuchtprocedure rechtvaardigen.” Die procedure moet uitmaken wat de context was van de omstreden berichten. “Vraag is of het gedrag van de betrokken leerkracht onbehoorlijk of onvoorzichtig was. Haar gedrag was in elk geval minstens onprofessioneel”, klinkt het duidelijk. Een gerechtelijke procedure is voorlopig niet opgestart. “Het is ook niet zeker of dat nodig is. We willen nu vooral uitvlooien of er al dan niet meer aan de hand is of was.” De tuchtprocedure blijft in elk geval gehandhaafd. “Voor ons als schoolbestuur is er zonder meer een rode lijn overschreden.” De lerares zelf situeert de berichten in een totaal andere context. “En ook daar willen we naar luisteren zodat we zeker zijn of we de leerkracht iets ten laste of ten ontlaste moeten of kunnen leggen.” De lerares in kwestie werd wel preventief geschorst. “Voor de continuïteit van de lessen zal ze tot het einde van dit schooljaar wel nog  examens afnemen.” Een definitieve uitspraak wil het schoolbestuur niet voor zich uit schuiven. “We willen dit liefst nog voor het einde van het schooljaar afronden zodat onze medewerkster geen twee volle vakantiemaanden in onzekerheid moet blijven.” De betrokken leerkracht verkoos niet te reageren.

;