Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Natuurverenigingen hekelen manipulaties locatieonderzoek voetbalstadionErpe-Mere - Een centraal voetbalstation voor FC Erpe-Mere hoort niet thuis aan het domein Steenberg in de Seskenskouter. “Het onderzoek dat die site naar voor schuift is onlogisch en zwaar gemanipuleerd”, stellen vier natuurverenigingen.

In aanloop naar de verkiezingen worden wel meer vage toekomstplannen gelanceerd, maar volgens natuurverenigingen RALDES (Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde), ALEM (Actiegroep Leefmilieu Erpe-Mere), Actiegroep Geen Tweede Industriezone en Natuurpunt staan de plannen voor een nieuw centraal voetbalstadion in Erpe-Mere al heel wat verder. “Eerst dachten we dat het wat losse flodders voor de verkiezingen waren, maar een tussennota van SOLvA over de centralisatie van de voetbalaccommodatie is al sinds december klaar”, stelt Wouter Jacob van RALDES.

In die nota worden acht potentiële zones beschreven: Oudebaan-Kwalestraat Bambrugge, Molenveld-Kwalestraat Burst, Industrieweg Ottergem, Duinaartweg Erpe, Lange Ommegangstraat Erpe, Rooseveltlaan Erpe, de omgeving van het voetbalplein van Mere en het domein Steenberg. “De resultaten zijn merkwaardig. De site Steenberg wordt bij de beschrijving verguisd, maar als eindconclusie door de studie en in maart van dit jaar door  het voltallige schepencollege naar voor geschoven als perfecte locatie.”

Onlogisch en niet consequent

“Een zeer merkwaardige beslissing. Enkele maanden geleden klonk het nog dat windturbines op de Seskenskouter niet thuis hoorden om de open ruimte te vrijwaren, maar dat argument sneuvelt blijkbaar wanneer het om een voetbalstadion gaat.” De Seskenskouter is nochtans erkend en verlengd als waardevol agrarisch gebied. “Toch probeert men voortdurend de gronden aan te snijden. In 1989 waren er plannen om een tweede industriezone te realiseren en enkele jaren terug dook het idee van een Aalsterse Ghelamco-arena op.”

Frappantst is dat de gemeente Erpe-Mere in 2006 besliste dat sportlocaties in de dorpskernen moesten blijven. “Een standpunt dat wij nog steeds delen. De bestaande locaties voldoen ruimschoots waardoor er helemaal geen nood is om nieuwe open ruimte op te offeren”, klinkt het duidelijk. “Bij de gemeente klinkt het dat het allemaal zo een vaart niet zal lopen, maar intussen is er een besluitvorming die niet langs inspraakorganen zoals de natuurraad of Gecoro passeerde.”


Geen gedeelde visie

In onze verkiezingsreeks toonde meerderheidspartij CD&V zich een groot voorstander van een nieuw voetbalstadion op Steenberg. Coalitiepartner N-VA maakt sinds de beslissing van het schepencollege in maart een bocht van 180° en onderschrijft dat standpunt niet langer. Die partij pleit nu voor twee – al dan niet bestaande - locaties aansluitend bij dorpskernen: één voor de jeugd en één voor de volwassenen.

;