Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - De nieuwe politieke partij STERK! wil de acht dorpscentra van Erpe-Mere aantrekkelijker maken en de watermolens inzetten voor het opwekken van groene stroom.

"In plaats van verafgelegen nieuwe woongebieden aan te snijden, moeten de centra opgewaardeerd worden. Om iedereen kans te geven daar te wonen en de middenstand te stimuleren, stellen we voor om de onroerende voorheffing te verlagen", aldus lijstduwer Dirk Janssens.

De partij pleit ook voor een einde aan de politieke inmenging in de commissie ruimtelijke ordening. "We hebben nood aan een volwaardige adviescommissie samengesteld uit experten en een ruimere afvaardiging van onze jeugd."

Die jeugd verdient voor STERK! bovendien meer infrastructuur en dat moet ook zichtbaar worden in de sportsubsidies. "Een degelijke jeugdwerking moet een voorwaarde worden om als club in aanmerking te komen voor subsidies en elke club moet in verhouding tot het aantal jeugdleden evenveel financiële steun van de gemeente krijgen."

Tot slot pleit men voor ondersteuning van de private watermolens om die opnieuw in bedrijf te krijgen en als toeristische troef uit te spelen. "In samenwerking met het Fablab kunnen die watermolens misschien zelf groene stroom opwekken."

;