Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Het zoneringsplan dat op voorstel van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgemaakt werd, bepaalt hoe het huishoudelijk afvalwater in de toekomst moet behandeld worden. Op de meeste plaatsen wordt geopteerd voor een gescheiden waterstelsel waarbij regen- en rioleringswater apart worden gehouden. Dit plan zal voor een 50-tal gezinnen een zware invloed hebben. Zij lozen hun afvalwater momenteel nog rechtstreeks in een gracht of waterloop en dat wordt binnenkort verboden.

Omdat de woningen momenteel niet op het rioleringsstelsels zijn aangesloten, en hier ook geen plannen toe zijn, zullen de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de zuivering van hun afvalwater.  Zij zullen een installatie voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) moeten plaatsen. Een investering die tussen de tussen de 4.000 en de 8.000 euro kost. Het is momenteel nog niet duidelijk of het gemeentebestuur zal tussenkomen in deze kosten.

;