Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De meerjarenplanning van het Leedse gemeentebestuur getuigt van weinig concreets. Dat is de mening van VB-gemeenteraadslid Jan Lievens. Inhoudelijk valt er niets nieuw te lezen. Men blijft de beloftes herhalen. Zaken die reeds jaren op de planning staan. Men erkent de problemen wel, maar weigert er iets aan te doen. Qua financiën heeft de gemeente evenmin bijgeleerd, stelt Vlaams Belang. In 2006 bedroegen de inkomsten slechts 64% van wat voorzien was. "Men gaat gewoon verder zonder hiermee rekening te houden. Blijkbaar heeft het bestuur geen lessen getrokken uit het verleden."

Lede ontbreekt ook nog een gemeentelijk nood- en interventieplan. "Terwijl andere gemeenten hiervan werk maken, doet men in Lede niets eens de moeite. De meerderheid mist over de ganse lijn de kans om een daadkrachtig beleid uit te tekenen. De plannen zijn bovendien zo vaag dat er sprake is van een gebrek aan openbaarheid van bestuur en een gebrek aan transparantie in de besluitvorming."

;