Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De gemeente Lede gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor haar brandweerkazerne. De huidige kazerne is nu al te krap en kan niet alle voertuigen en materieel onderbrengen. Een deel bevindt zich daarom in de achtergelegen gemeentelijke loods. In het kader van de brandweerhervorming is de kans reëel dat Lede een groter gebied zal bestrijken. Een herlokalisering dringt zich dan ook op. Op de plaats van de brandweer zal op termijn een nieuw huisvestingsproject gerealiseerd worden. Edwin Brantegem (sp.a) merkte op dat het bestuur voor de verwerving van gronden en de bouw van een nieuwe kazerne blijkbaar geen budgetten voorziet.
;