Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Het gemeentebestuur van Lede keurde een nieuwe aanbesteding voor de uitbating van de cafetaria aan sportcomplex De Ommegang goed terwijl de vorige niet werd ingetrokken. "Dat is geen correcte werkwijze. Ik zal dan ook de gouverneur op de hoogte stellen van deze gang van zaken", stelde Edwin Brantegem (sp.a). "Ik verwacht dat het college volgende week de vorige aanbesteding zal intrekken. Dat is echter de omgekeerde manier van werken." Indien de voorgaande aanbesteding niet wordt ingetrokken zal Brantegem zich niet beperken tot een schrijven. "Als het college volgende week de noodzakelijke beslissing niet neemt, zie ik mij genoodzaakt klacht neer te leggen bij de gouverneur", stelde hij. Vlaams Belang was het zelfde oordeel toegedaan.
;