Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

10 extra plaatsen voor naschoolse opvangOordegem - De gemeente Lede gaat nu toch investeren in een duurzame oplossing voor de naschoolse kinderopvang in het oud-gemeentehuis in Oordegem. Dat bericht deelde schepen Elke Meganck mee toen enkele ouders haar dinsdagavond een petitie voor de uitbreiding van de opvangplaatsen overhandigden.

De huidige opvangplaats die de gemeente samen met Kind & Gezin uitbaat in Oordegem voldoet niet. "Volgens de regelgeving biedt de opvang maar plaats aan 18 kinderen. Op een schooldag zijn er gemiddeld 30 kinderen aanwezig. Op sommige dagen loopt dat aantal op tot 40", vertelt Jan De Brauwer, ouderraadvoorzitter van de Vrije Basisschool het Kwikstaartje in Oordegem. Het risico bestond dat, bij een controle, Kind & Gezin de subsidiekraan zou dichtdraaien, of de vestiging sluiten om veiligheidsredenen wegens overbezetting. "We vreesden het scenario van een loterij waarbij enkel de 18 snelst ingeschreven kinderen nog terecht konden in de opvang, met als enige alternatief de kinderen van school te doen veranderen", vertelt De Brauwer. De ouders trokken dan ook aan de alarmbel.

In eerste instantie vond het gemeentebestuur dat de school en de ouders zelf voor een oplossing moesten zorgen. Daarom werd, in navolging van andere scholen in Lede, beslist dat het Kwikstaartje vanaf de paasvakantie zelf voor de opvang moest instaan voor kinderen die voor 17u afgehaald werden. De ouders konden zich echter niet vinden in deze oplossing en startten een petitie op. Bij de overhandiging hiervan, gaf schepen Elke Meganck toe dat de maatregel een maat voor niets bleek. "We hebben die maatregel ingevoerd omdat we geen financiële middelen wilden besteden aan de opvang, maar we stellen vast dat er amper drie kindjes op school opgevangen worden. Gezien de bestaande overcapaciteit zal het op die paar dan ook niet aankomen. De maatregel wordt dan ook afgeschaft en we zullen geld vrijmaken om de bestaande opvangplaats te vergroten", beloofde de schepen.

Container

"Omdat de twee aanwezige begeleidsters volstaan voor een capaciteit van 28 kinderen, zullen we een uitbreiding doen voor 10 bijkomende plaatsen." De schepen denkt daarbij aan de plaatsing van een geïsoleerde container om te voldoen aan de wettelijk bepaalde 4m² per kind. "Ik heb er goede hoop op dat die container er begin 2009 kan staan. Omdat het aantal kinderen er in de lift zit, zullen we ook een grotere container aankopen zodat die een ganse tijd kan meegaan. Later kan het aantal begeleiders dan opgetrokken worden, zodat er nog meer kinderen terecht kunnen."
Aangezien er funderingswerken nodig zijn voor de plaatsing van de container, sluit de schepen niet uit dat er eventueel onmiddellijk of later gekozen wordt voor een nieuwbouw. "Het dossier is echter te jong om daarover al uitsluitsel te brengen. Feit is dat we voor een bijkomend gebouw zorgen, zodat de naschoolse opvang in Oordegem in regel is."

;