Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Rekening te rooskleurigLede - De jaarrekening van de gemeente Lede is, met een overschot van 13 miljoen euro voor 2007, te rooskleurig. Althans dat is de mening van de verschillende oppositiepartijen in Lede. "De gemeente int torenhoge belastingen, maar geeft er nauwelijks iets voor terug", aldus Marc Boterberg van Vlaams Belang. Sp.a en Groen! sloten zich aan bij die mening. Het gemeentebestuur beweert dat de gelden nodig zijn voor tal van projecten die op stapel staan.

Het ging er raar aan toe toen schepen van financiën Annelies De Meersman (Open VLD) de jaarrekening van 2007 toelichtte. "De resultaten zijn goed. Te goed", stelde VB-raadslid Marc Boterberg. "Jullie hebben dan wel een volle beurs, maar het patrimonium wordt schandelijk verwaarloosd. Tal van projecten, waaronder Stichelendries in Oordegem, staan al tientallen jaren op de begroting, maar worden niet uitgevoerd. Reeds in 1991 werden de belastingen verhoogt tot 7,5%, ver boven het Vlaamse gemiddelde. Helaas kregen onze inwoners er niets voor in de plaats." Boterberg vatte het beleid van de voorbije jaren samen als "veel beloven en weinig geven" en "een duidelijk teken van de onbekwaamheid van het politieke bestuur."

Ook Edwin Brantegem (Sp.a) was deze mening toebedeeld. "Lede heeft meer dan 17 miljoen euro in kas. Dat is meer dan 700 miljoen oude Belgische Franken. Toch slaagt men er niet in om noodzakelijke werken uit te voeren. Van de
begrote werken wordt amper één tiende uitgevoerd", stelde Edwin Brantegem (Sp.a). Hij gaf schepen De Meersman ook geen kans te antwoorden. "Wacht. Ik zal zelf antwoorden. Die gelden zijn nodig voor de renovatie van de Volkskring, de uitbreiding van sporthal, de heraanleg van Stichelendries, ... dat liedje horen we hier al jaren. Ik geloof jullie niet meer", stelde hij. Hij hekelde ook het immense verschil tussen de begroting en de uiteindelijke rekening. Hij vatte de begroting dan ook samen als "de grootste leugens, utopieën, dromen en bedrog die je je maar kan voorstellen." Over de belastingen was hij kort. "Jullie hebben de mensen al jaren bestolen."

Groen!-raadslid Jo Maebe wees naar de Dexia-studie waaruit blijkt dat 6 op de 10 gemeenten verlies maken. "De studie baseert zich op de begroting. Als elke gemeente werkt zoals jullie hier in Lede is die studie volstrekt waardeloos. Jullie onderschatten steeds de inkomsten en overschatten de uitgaven." Maebe bestudeerde ook het verschil tussen de begroting en de uiteindelijke uitgaven. "Vorig jaar werd slechts 6,5% uitgegeven van wat oorspronkelijk voorzien was voor de jeugd. Jullie begroting is een droomfabriek." Maebe maakt zich ook kwaad dat voorstellen afgewezen worden "omdat er geen geld voorhanden is". "Een overschot van 13 miljoen euro lijkt me niet direct een tekort." Schepen van financiën Annelies De Meersman antwoordde, precies zoals de socialisten voorspeld hadden, dat er veel projecten op stapel stonden.

;