Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Sp.a en Groen! Lede slaan de handen in elkaar en vragen een gemeentelijke heffing op leegstand en verkrotting in Lede. "Vandaag staan hier zeker 220 woningen leeg. De meeste zijn flink verwaarloosd. Toch zijn er maar enkele eigenaars, waaronder het gemeentebestuur zelf, die de leegstandsheffing van het Vlaams Gewest moeten betalen." Door een bijkomende belasting hoopt men de leegstandproblematiek te kunnen aanpakken.

Oppositiepartijen Sp.a en Groen! dienden hun voorstel in bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening omdat ze de huidige heffing van het Vlaams Gewest onvoldoende vinden. "Die heffing is er enkel in geval van zeer extreme verwaarlozingen. Een kleine herstelling volstaat vaak om weer voor jaren van de lijst geschrapt te worden en dan hebben we het nog niet over de talrijke vrijstellingen", vertellen Edwin Brantegem (Sp.a) en Jo Maebe (Groen!). Beiden roepen het gemeentebestuur dan ook op om van leegstand een mogelijke oplossing voor het sociaal woonbeleid te maken.

"Ideaal zou zijn om een heffing van 750 tot 3.000 euro per jaar te rekenen. De inkomsten daarvan kunnen integraal geïnvesteerd worden in renovatiepremies. Zo slaan we twee vliegen in één slag: minder leegstaande of verwaarloosde woningen en een stimulering van renovaties." Het gemeentebestuur nam de suggestie in ontvangst en onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een extra heffing.

;