Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Met de geplande uitbreiding van het industrieterrein Heiplas wil de gemeente Lede nieuwe ondernemers naar Lede halen om zo nieuwe werkgelegenheid te creëren. "Dat waren nochtans niet de oorspronkelijke plannen", reageerde Edwin Brantegem (Sp.a). "Er werd steeds gesteld dat het de bedoeling was de zonevreemd gelegen bedrijven naar daar over te brengen. Uit de plannen die nu voorliggen, met percelen van 5.000m², leid ik af dat de plaatselijke ondernemers hier geen onderkomen zullen moeten zoeken."

Brantegem hekelde ook de studie die stelde dat er geen of nauwelijks hinder zou zijn voor de dorpskern van Lede. "Als we hier tien fabrieken zullen inplanten, wil ik nog wel eens zien dat daardoor geen hinder zal zijn bij de doortocht van Lede centrum", stelde hij.

;