Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Langsheen de Impse Dam wordt een perceel in vijf gedeeld voor een verkaveling. Vier percelen zijn geschikt voor bebouwing. Het vijfde bevindt zich in landbouwgrond. De aanleg van de wegenis wordt zo uitgevoerd dat ook de achtergelegen percelen bouwgrond later makkelijk ontsluitbaar zijn.
;