Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Psychiatrisch ziekenhuis investeert 11 miljoen euro voor nieuwbouwprojectLede - De grootschalige vernieuwingsoperatie aan het psychiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods in Lede gaat binnenkort de voorlaatste fase in. Na de sloop van het klooster werd nu een bouwaanvraag ingediend om de oude wasserij alsook de paviljoenen Dymphna en Theresia te slopen. “In de plaats willen we een moderne nieuwbouw voor 60 patiënten bouwen”, vertelt directeur Marc Vandergraesen.

Op een terrein van 13 hectare Ingesloten tussen de Reymeersstraat, Hellinckxwegel, Hoogveld, Openveldstraat en Guchtstraat in Lede vangen de Broeders van Liefde vandaag een 170-tal patiënten op in verschillende paviljoenen. Daarnaast huisvest men via de vzw Reymeers in Lede nog een 70-tal patiënten in gewone huizen in een vorm van beschut wonen. Een opvang die teruggaat tot 1845 wanneer de eerste psychiatrische patiënten in Lede werden ondergebracht. “Vandaag lijkt pyschiatrie echter in niets meer op die beginjaren”, vertelt directeur Vandergraesen. “Vroeger was men er op gericht om mensen uit de maatschappij te houden waar we nu – en liefst zo snel mogelijk – het omgekeerde willen doen.” Die gewijzigde aanpak resulteert dan ook in andere behoeften en sinds de man 25 jaar geleden aan het roer kwam van het ziekenhuis in Lede zijn er dan ook al flink wat stappen in die richting gezet. “De ommuringen zijn verdwenen en we evolueren meer en meer naar een open instelling. Een soort ziekenhuis in het park.” Met een ambitieus masterplan wordt daar al vele jaren werk van gemaakt. “In een eerste fase renoveerden we onze keuken, personeelsrefter en garages. Nadien bouwden we aan de Guchtstraat de PVT Nieuwemeers en combineerden we een verbouwing met nieuwbouw voor Esperanza.” Meest in het oog springend was de sloop van het oude Maricolen klooster in 2013. En ook nu wordt gestart met een sloop. “Het grote paviljoen Dymphna dateert van 1933 en staat al enkele jaren leeg. Ook de wasserij wordt niet meer gebruikt waardoor die zonder problemen kunnen gesloopt worden.” Voor de patiënten van Theresia komt er een korte verhuis naar de tijdelijke prefabgebouwen Igidius die nadien eveneens zullen verdwijnen. “Op de plek van de wasserij, Dymphna en Theresia komt een moderne nieuwbouw waar enerzijds opnames en crisisinterventies kunnen gebeuren voor mensen met onder andere.” Daarvoor komen er drie afdelingen voor tien patiënten variërend van gesloten over semi-gesloten tot open. Voor mensen met een (alcohol)verslavingsproblematiek komen er twee leefgroepen voor elk 15 bewoners. Een zware ingreep die de voorlaatste fase van een totaalvernieuwing inluidt. “We doen gestaag voort en doen dat op basis van voorfinanciering. We schieten in dit geval 11 miljoen euro voor die we later via subsidies hopen terug te krijgen.” Bedoeling is de werken eind dit jaar te starten en deze horde binnen drie jaar te finaliseren. Enkel nog een nieuw daghospitaal, het verhuizen van therapiegebouw en sporthal naar een nieuwbouw tussen de nieuwe afdelingsgebouwen en de bouw van een nieuw administratief blok op de plek van het oude klooster tegen 2023 à 2025 staan nog gepland.

;