Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Ontdek ‘Draak van de Honegem’Aalst/Erpe/Lede - Het natuurgebied Honegem op de grens van Aalst, Erpe en Lede bestaat 25 jaar en dat wordt op zondagmiddag 23 april gevierd. “Wandelaars kunnen van 14 tot 16 uur met gidsen een kijkje nemen langsheen de mooiste plekjes en kinderen kunnen lammetjes knuffelen, waterbeestjes vangen en in bomen klauteren”, aldus de drie organiserende Natuurpuntafdelingen.

“Als kleine knaap van 12 jaar kwam ik hier al vanuit de Sint-Annawijk naar toe om stekelbaarsjes te vangen”, vertelt Daan Stemgée die in zijn twintiger jaren de grondlegger werd van het huidige natuurgebied. “Na een doortocht bij de jeugd Wielewaal zag ik dat hier een weide te koop was waarvan ik wist dat er prachtige orchideeën stonden. Met onze vereniging kochten we die weide als eerste grond en nadien ging het bijzonder snel. Zes maanden later was de helft van de turfputten van ons”, vertelt hij. Die ‘turfputten’ centraal in het natuurgebied verwijzen naar de geschiedenis toen turf nog als brandstof werd gestoken. Door de jaren heen groeide het gebied steeds verder uit. “Toen wij destijds startten was er nog veel natuur die nog niet beschermd was of dat nog moest worden. Het waren fors andere tijden”, vult natuurconservator Rik De Baere aan. Samen met vier andere natuurbeheerders en met een 40-tal vrijwilligers van de drie omringende Natuurpuntafdelingen zet hij zich in voor een van de oudst erkende en actief door vrijwilligers beheerde natuurgebieden in de streek. “Vandaag verzorgen wij in de Honegem een aaneengesloten gebied van 40 à 45 hectare die we zelf bezitten of in beheer kregen, maar in totaal strekt de periferie rond de Honegem met nog veel kleine stukjes bos en tal van private eigendommen, zich uit over 100 tot 200 hectare.” Het Honegem van vandaag was dan ook een werk van lange adem. “In de beginjaren moesten we om centen bedelen. We hielden eetfestijnen, bedeelden de fel besproken milieuboxen en verdienden wat door de verkoop van gekapte exotische populieren.” Tegenwoordig werkt Natuurpunt enorm goed samen met lokale landbouwers, plaatselijke jachtgroepen en de gemeentebesturen van Aalst, Erpe-Mere en Lede. De financiële middelen zijn dus verbeterd, maar dat is ook nodig. “De subsidies zijn beperkt en de prijzen voor landbouwgrond blijven stijgen. Het wordt dus moeilijker”, weet Yvette Saerens van Natuurpunt Lede. Desondanks is de Honegem door de jaren heen een prachtige referentie voor een heel divers landshap. Op een relatief kleine oppervlakte vind je er een heel diverse fauna en flora. “De Honegemmeersen waren vroeger één grote gemeenschappelijke weide en hooiland. Vandaag vind je er duizenden prachtige orchideeën. Het moersasgebied van de turfputten is dan weer ideaal voor amfibieën. Naast kikkers en padden vind je er vier soorten watersalamanders waaronder ook de bedreigde kamsalamander. In de buurt van de turfputten bevindt zich vogelkijkhut ’t Rot van waaruit je probleemloos de talrijke water- en weidevogels kan gadeslaan. Tot slot is er op de zuidflank van de Leedse keiberg het Solegembos. Dat staat in het voorjaar garant voor tal van prachtige voorjaarsbloemen zoals bosanemoon, dotterbloemen, sleutelbloemen, éénbes en de zeldzame bosgeelster.

 

Draak van de Honegem


De mascotte van het gebied is de kamsalamander. Om de voortplanting van deze zeldzame salamander te verzekeren, werden in het gebied verschillende poelen gegraven en houtkanten als winterschuilplaats aangelegd. Dat poelennetwerk gecombineerd met de houtkanten komt overigens niet alleen de kamsalamander, maar ook heel wat andere dieren ten goede. Omwille van de zeldzaamheid van de kamsalamander en omdat minder kieskeurige amfibieën, libellen en andere waterdieren mee profiteren van de inspanningen die Natuurpunt in het gebied doet, werd de kamsalamander met de oranje onderbuik ook ‘draak’ van Honegem genoemd, uitgeroepen tot mascotte.Feestprogramma


Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan organiseren de Natuurpuntafdelingen van Aalst, Erpe-Mere en Lede op zondag 23 april een open poelendag. Van 14 tot 16 uur kan je van aan de brug over de Molenbeek langs de Honegemstraat in Erpe aansluiten bij gratis geleide wandelingen van ongeveer twee uur. Die brengen je achter de schermen van het natuurgebied en laten je kennis maken met de bloemrijke hooilanden, poelen en hun glibberige bewoners. Wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden. Pannenkoeken, drankjes, infostands en demonstraties maken van de namiddag een groot feest. Bezoekers komen best te voet of per fiets. Wie per auto komt, moet die achter laten in de Kattelinnestraat in Erpe. Meer info: www.honegem.be.

;