Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

GAROL presenteert puntenprogramma Ruimtelijke OrdeningLede - Drie maanden na de eerste passage voor de gemeenteraad overhandigden de Gecoördineerde Actiegroepen voor Ruimtelijke Ordening Lede (GAROL) andermaal een visiedocument aan alle politieke fracties. "Gesteund door 3.000 Ledenaars willen we dat ruimtelijke ordening een belangrijk programmapunt wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen", vertelt Antoon Van Nuffel van GAROL.

GAROL is de spreekbuis is van de actiecomité's Hoogstraat, Heiplas, Hulst - Steenland, Rijsveld en Wanzele. Politiek lijkt alvast één en ander te bewegen. "Heel wat van onze punten duiken op in de verkiezingsprogramma's, maar wij willen graag verder gaan en nadrukkelijker de puntjes op de 'i' zetten", luidt het.

;