Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Heemkundige Dirk D'Haese uit Lede brengt in november 2018 ter gelegenheid van honderd jaar wapenstilstand een historisch boek uit over de Eerste Wereldoorlog. Het resultaat is een luxeboek met ongekende informatie, opmerkelijke verhalen, persoonlijke brieven, dagboeken en meer dan 300 originele foto's.

Voorintekenen kan tot 5 oktober 2018 door betaling van 33 euro op rekening BE070 2930 0927 02225 met vermeling Boek 2018. Wie het boek opgestuurd wil krijgen, betaalt een supplement van 8 euro. Meer info op www.dirkdhaese.be.

;