Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Door een ruzie binnen Heemschut Lede worden binnenkort twee boeken uitgegeven over de eerste wereldoorlog en de goeie en vele minder goede dagen van Impe, Lede, Oordegem, Papegem, Smetlede en Wanzele. Beide boeken zijn grotendeels gebaseerd op het zelfde materiaal. Dirk D'Haese en Bart Van Langenhoven, die oorspronkelijk het boek voor heemschut Lede gingen schrijven, beslisten het boek in eigen naam uit te geven.

"Doordat we ons hierin als heemkring niet konden vinden en we onvoldoende inspraak kregen, hebben we beslist een eigen boek uit te geven", vertelt Jozef Gravez. Omdat het boek uitgegeven wordt met materiaal ingezameld door, en in naam van, de heemkring overweegt men ook gerechtelijke stappen tegen de auteurs.

Doordat de heemking nu een eigen boekgeeft uit ter gelegenheid van de geplande tentoonstelling over de wereldoorlog, zijn er binnenkort twee boeken over het zelfde thema te verkrijgen. Het boek van Dirk D'haese kost bij voorintekening 30 euro, nadien 35 euro, en kan besteld worden tot 5 oktober door overschrijving op rekening 293-0092702-25 van 'Den Grooten Oorlog' met vermelding 'Boek Lede'.

'De Grote Oorlog 1914-1918 in groot Lede' van heemkring Lede kost bij intekening voor 15 oktober 17 euro, nadien 20 euro. Bestellen kan door storting op rekeningnummer 780-5871052-43 van de heemkring. Het boek is eveens te verkrijgen tijdens de tentoonstelling van 1 tot 16 november 2008 in het gemeentehuis van Lede.

;