Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Aangenamer wonen in "Kleine Kouter" dankzij buurtcomitéLede - De inspanningen die het gemeentebestuur van Lede samen met het buurtcomité leverde voor de leef- en woonkwaliteit in de wijk Kleine Kouter zorgen voor een positief resultaat. Oppositiepartij Groen! steekt dan ook de loftrompet voor wat het voorbije jaar reeds gerealiseerd werd en suggereert nog enkele verbeteringen voor de nabije toekomst.

Onder impuls van de gemeente Lede werd vorig jaar een buurtcomité opgericht in de wijk Kleine Kouter aan het station van Lede. "In eerste instantie waren weinig buurtbewoners enthousiast om deel uit te maken van het buurtcomité. Velen waren bang betrokken te raken in burenruzies. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om enkele mensen uit de verschillende hoeken van de wijk te verzamelen, waardoor we nu als gemeente meer voeling hebben met wat er leeft", vertelt schepen Dirk Rasschaert tevreden.
Oppositiepartij Groen! maakt, bij monde van raadslid Jo Maebe, een positieve balans op van de stappen die werden gezet. "Het groenonderhoud is in de wijk fel verbeterd en ook de buurt heeft meer inspraak. Wij danken het gemeentebestuur dan ook voor de reeds geleverde inspanningen", klinkt het.

Suggesties

Toch vindt Maebe dat het buurtcomité in de wijk onvoldoende gekend is. Dit blijkt echter een bewuste keuze te zijn van de negen mensen die het comité vormen. "Die mensen hebben gevraagd om niet in de openbaarheid te treden. Dat is inderdaad wat moeilijk, maar mits de nodige inspanningen zijn die mensen zeker te vinden. Iedere bewoner kent wel iemand die deel uitmaakt van het comité. Bovendien hangt er aan het kantientje een ideeënbus die eveneens kan gebruikt worden", stelt schepen Rasschaert.
Maebe suggereert ook een aantal verbeteringen en vindt daarin volop steun bij de meerderheid. Zo vraagt Groen! dat er nog meer aandacht gaat naar het groenonderhoud, het verfraaien en autovrij maken van de visvijver, speeltuigen en de kwaliteit van de voetpaden.

"De gemeentediensten zullen dit najaar 2.000 vierkante meter onkruidvrij maken en inzaaien met gras. In overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek, vroeger 'Veilig Wonen', zal ook extra aandacht besteed worden aan de buurt rond de vijver. Bedoeling is van de geplande oeververstevigingswerken gebruik te maken om het wandelpad rond de vijver te verbeteren en auto's te verhinderen tot bij de vijver te rijden", vertelt de schepen. Ook aan de voetpaden wordt gewerkt. "We combineerden de aanleg van nutsleidingen al met het vervangen van enkele voetpaden en zullen dat in de toekomst blijven doen. Verder heeft het buurtcomité enkele verbindingswegeltjes als prioritair aangeduid. Die zullen we dus eerst aanpakken." Op termijn zal de wijk, naast het reeds aanwezige petanqueplein, nog uitgerust worden met enkele speeltuigen. Tot slot zal de verkeerscommissie zich nog buigen over het voorstel om de woonzone te erkennen als bebouwde kom.

;