Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Groen!-raadslid Jo Maebe is niet te spreken over de plannen van de gemeente Lede om op het volledige grondgebied een maximum snelheidsbeperking van 70 km/u in te voeren. Hij vat de maatregel samen als "meer verkeersborden, minder veiligheid en weggegooid geld", en diende bezwaar in bij de minister van verkeer en de provinciegouverneur.

Jo Maebe haalt drie redenen aan waarom de maatregel een maat voor niets is. Zo arugmenteert hij dat het gemeentebestuur beter werk zou maken van een duidelijkere en correctere afbakening van de bebouwde kom. Hij stelt ook dat een snelheidsbeperking tot 70 km/u nauwelijks invloed zal hebben op de verkeersveiligheid, onder andere omdat de politie niet in staat is om er een degelijke controle op uit te voeren. Tot slot haalt hij aan dat ook de Vlaamse overheid een negatief advies gaf voor de maatregel.
"Zij vinden de situatie te verwarrend voor de weggebruiker die verschillende gemeenten aandoet en weigeren de zoneborden 70 km/u te plaatsen. Hierdoor zou aan elke zijstraat van de provinciebaan een verkeersbord moeten komen, wat voor een wildgroei aan verkeersborden zal zorgen." Volgens Maebe schiet door het negatief advies de maatregel ook zijn doel om het aantal verkeersborden te verminderen voorbij. "Om 50 borden te besparen, zullen er 100 nieuwe moeten geplaatst worden", becijferde Maebe. Hij hoopt dan ook dat de hogere overheden het Leedse gemeentebestuur zullen terugfluiten.

;