Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Schepen Elke Meganck vindt het uithalen van oppositiepartij sp.a aangaande haar tijdelijke afwezigheid tijdens de gemeenteraad van oktober onterecht. "Er stond geen enkel punt of dossier van mij op de agenda van de gemeenteraad. Ook het dossier aangaande de container voor de opvang van Oordegem was wel degelijk de bevoegdheid van mijn collega van openbare werken Dirk Rasschaert.

Bovendien heb ik met een gegronde reden de gemeenteraad tijdelijk verlaten. Er was namelijk op hetzelfde moment nog een vergadering waar mijn aanwezigheid noodzakelijk was."
De oppositie schoot, bij monde van sp.a-raadslid Edwin Brantegem, met scherp toen een schepen laattijdig aankwam en schepen Meganck de gemeenteraad tijdelijk verliet. Ze eisten dat burgemeester Grepdon er op toezag dat de gemeenteraad geen duiventil werd. "Indien schepenen andere verplichtingen hebben, moet desnoods de gemeenteraad verplaatst worden", stelde Brantegem.

;