Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Sp.a-raadslid Edwin Brantegem vind het niet kunnen dat de voorziene uitgaven voor energiekosten in 2008 verdubbelt. "Ik stel vast dat de voorziene uitgaven voor sommige gebouwen met 30, 40, 50 en zelfs tot 200 procent stijgen. De energiekosten zijn gestegen, maar toch niet zo extreem als wat jullie niet aanpassen", stelde Brantegem, die vroeg of men er bij de opmaak van de begroting "met de klak naar gesmeten had".

Schepen Annelies De Meersman gaf toe dat er verkeerd begroot was, maar ontkende formeel dat de ingeschreven bedragen wilde gissingen waren. Sp.a en Groen! drongen aan om eindelijk de reeds jarenlang gevraagde inventaris van meterstanden op te maken.
Schepen Paul De Winne reageerde dat de milieudienst het verbruik zal controleren en dat er, samen met het OCMW, een externe firma aangesteld werd om het gemeentehuis, de sporthal en zaal De Bron te bekijken qua energiegebruik.

;