Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Markt krijgt echte pleinfunctieLede - Het gemeentebestuur van Lede heeft plannen om de Markt volledig anders in te richten. Zo is het de bedoeling om de straat tussen het gemeentehuis en de kerk af te schaffen en de markt te vergroten zodat deze een echte pleinfunctie krijgt. Ook het verkeer zal deels uit het centrum geweerd worden.

Met de herwaardering van de Markt hoopt Lede het centrum terug aantrekkelijk te maken en terug leven op het marktplein te krijgen. "Waar mogelijk streven we ook naar meer terrasmogelijkheden voor de horeca rond het marktplein", vertelt schepen van openbare werken Dirk Rasschaert. Door de ingrepen zullen noodgedwongen een 40-tal parkeerplaatsen sneuvelen. Toch zou de hinder daarvan beperkt moeten blijven. "We zullen er voor zorgen dat de resterende plaatsen intensief gebruikt kunnen worden." Zo denkt men er aan om op de ganse Markt het gebruik van de parkeerschijf te verplichten, komt er een private parking van 15 wagens voor het gemeentepersoneel en onderzoekt men de mogelijkheid om de bestaande parkeerplaatsen aan De Post en de politie uit te breiden. Bij de herinrichting zal wel rekening gehouden worden met de wekelijkse markt en de drie jaarlijkse kermissen. "We gaan het plein echt open laten, zodat markt- en foorkramers geen hinder ondervinden van de gewijzigde situatie", vult burgemeester Geert Grepdon aan.

De verkeersroute voor het gemeentehuis wordt volledig doorgeknipt. Hier zal dus geen weg meer zijn. "Deze strook wordt onderdeel van het marktplein. Het verkeer komende uit de Kasteeldreef richting gewestweg zal dus noodzakelijkerwijs naar de Vijverstraat worden gestuurd", vertelt schepen Rasschaert. Door de wijziging van de verkeersstromen zal het kruispunt Vijverstraat-Wichelsesteenweg-Rammelstraat heel wat meer verkeer te slikken krijgen. "Om het verkeer vlot te laten verlopen hebben we aan de administratie voor wegen en verkeer van het Vlaams Gewest gevraagd om een herinrichting van dit kruispunt te onderzoeken en verkeerslichten te plaatsen. "Wanneer dit doorgaat zal de herinrichting van het marktplein samengaan met de herinrichting van de gewestweg vanaf de omgeving Julius de Geyterstraat tot voorbij het kruispunt Vijverstraat." Na de plaatsing van verkeerslichten aan het winkelcomplex Heiplas begin volgend jaar, wordt dit het derde georganiseerde kruispunt op de gewestweg in Lede. "We streven er naar om, zoals beschreven in het mobiliteitsplan, het oversteken van de gewestweg zoveel mogelijk te concentreren op die drie punten."

Aangenaam winkelen

Samen met de heraanleg van de Markt zal ook het voorste deel van de Kasteeldreef onder handen genomen worden. "Het smalle deel van de voorste Kasteeldreef tot aan de parking van De Bron wordt eveneens heringericht. Bredere voetpaden moeten er zorgen voor een aangename en kwalitatieve winkelzone." Schepen Rasschaert benadrukt wel dat alle plannen zich nog in een voorlopig ontwerpstadium bevinden en dat er nog overleg komt met de middenstand en omwonenden. "Het geheel blijft een moeilijke oefening. De beschikbare ruimte in het centrum moet nu eenmaal met meer mensen gedeeld worden, waardoor het ons als bestuur onmogelijk is aan ieders wensen te voldoen."

;