Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Op advies van het agentschap van Economie heeft de gemeente Lede de reglementering voor het nieuwe industrieterrein Heiplas aangescherpt. Zo wordt de minimum bebouwde oppervlakte opgetrokken van 1/4 naar 2/3 van de bebouwbare oppervlakte, rekening houdend met de bouwvrije zone van 6 meter aan de grenzen.

Na aankoop dient het bedrijf binnen de 60 maanden operationeel te zijn, zoniet kan de grond heringekocht worden door de gemeente tegen de geïndexeerde aankoopprijs, en is er een boete van 100 euro per dag voor niet verzorgde terreinen.
Op die manier wil men de beschikbare ruimte optimaal benutten en is de kans gering op speculatieve aankopen van gronden.

;