Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Wanzele - De opgelegde grondafstand voor een verkaveling van vier loten in de Hofstraat in Wanzele zorgde voor een levendige discussie tijdens de jongste gemeenteraad. Tegen de verkaveling werden verschillende bezwaarschriften ingediend, maar die waren volgens burgmeeester Geert Grepdon het gevolg van een burentwist.

Groen! en sp.a vonden dat de klagers op zijn minst deels gelijk hadden doordat er voor het betreffende deel van de Hofstraat geen rooilijn bestaat.
Schepen Paul De Winne argumenteerde echter dat er wel degelijk een fictieve rooilijn is en dat alle woningen aan de overzijde die reeds volgen. Burgemeester Grepdon trad dit bij. "De rooilijn is er misschien nog niet, maar ze zal er ooit komen."
Jo Maebe (Groen!) nam het niet dat die 'fictieve' lijn niet op de plannen stond en vroeg dat het dossier eerst opnieuw over te maken aan de GECORO.
De meerderheid ging hier niet op in en keurde de opgelegde grondafstand goed.

;