Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Sp.a-raadslid Edwin Brantegem reageerde verontwaardigd omdat vertrouwelijke plannen in Lede circuleren. "Ons wordt gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met projectplannen, maar intussen heeft iedereen ze al gezien. De plannen van de heraanleg van de Markt liggen ter inzage bij de kapper en ook de ontwerpplannen voor de Grote Steenweg in Oordegem circuleren", stelde Brantegem verontwaardigd.

Schepen Dirk Rasschaert verontschuldigde zich. "De plannen zijn al aan enkele betrokken Oordegemse handelaars getoond, omdat zij in het gemeentehuis inzage gevraagd hebben. Die voorlopige plannen werden helaas gefotografeerd." De schepen zit bijzonder verveeld met de zaak, vooral omdat het om voorontwerpen gaat.
"Mensen beginnen nu te panikeren op basis van plannen waarvan we weten dat ze niet definitief zijn. Eens de plannen een concretere vorm krijgen, zullen ze tijdens een informatievergadering voorgelegd worden aan de betrokken bewoners en handelaars", belooft Rasschaert.

;