Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De aktename van het OCMW-budget voor 2009 verliep niet zonder slag of stoot. Sp.a maakte brandhout van de financiële planning voor het rusthuis. Groen! hekelde dat het totale investeringsbudget voor 2009 0 euro bedraagt. "Blijkbaar doen jullie geen investeringen in 2009", stelde Jo Maebe (Groen!)

OCMW-voorzitter Roland Uyttendaele stelde dat de lopende sociale huisvestingsprojecten in de Kleine Kouter en Impe verdergezet worden.

De oppositie riep het OCMW op om werk te maken van de geplande saneringen. "Destijds werd gezegd dat we met evenveel personeel meer bewoners zouden kunnen helpen in het nieuwe rusthuis. Momenteel ziet het er zo niet naar uit.
Toch stel ik vast dat op verschillende plaatsen makkelijk twee mensen kunnen ontslagen worden om die te vervangen door één persoon die nog meer werk zal verzetten", stelde Edwin Brantegem (Sp.a).
Hij riep dan ook op om dringend werd te maken van een grondige sanering.

Uyttendaele antwoordde dat het plan bijna klaar is. "Jammer dat jullie daar pas 5 jaar nadat het eerst gevraagd werd mee afkomen", besloot Maebe. De gemeente Lede voorziet voor 2009 een tussenkomst van 1.922.041,64 euro voor het OCMW.

;