Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Momenteel loopt het openbaar onderzoek omtrent het zoneringsplan voor riolering. Dit plan toont waar reeds riolering is, waar deze bijkomend voorzien wordt en waar de bewones zelf moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis in het kantoor van de milieudienst tot vanaf 2 oktober 2007 tot 30 november 2007, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsook op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, op vrijdag 19 oktober 2007 van 17.00 tot 19.00 uur en op vrijdag 16 november 2007 van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede, vóór 30 november 2007.
Mondelinge bezwaren worden aanvaard bij de sluiting van het onderzoek op 30 november 2007, tussen 10.00 en 11.00 uur in het gemeentehuis in het kantoor van de milieudienst.

;