Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Archeologische opgravingen op domein van MesenLede - Het domein rond het Markizaat, in de volksmond het domein van Mesen, draagt een rijke geschiedenis met zich mee. In aanloop naar de bouw van het rust- en verzorgingstehuis hebben archeologische opgravingen aangetoond dat de plaats al veel langer dan gedacht belangrijk was.
Sinds 12 februari is een team van archeologen aan de slag in het domein van Mesen. Dat domein deed sinds 19de eeuw achtereenvolgens dienst als jeneverstokerij, suikerfabriek, potasfabriek en internaat. Binnenkort mag aan dat lijstje rusthuis toegevoegd worden.

Bedoeling is om met de archeologische opgravingen, nog vooraleer de nieuwe invulling van de site van start gaat, te zoeken naar mogelijke archeologische sporen, alvorens dat door graafmachines onmogelijk wordt gemaakt. Daarom werden verschillende parallelle sleuven gegraven om een idee te krijgen wat er zoal in de ondergrond aanwezig is. En dat blijkt alvast heel wat te zijn.

Zo werden langs de oprijlaan nog kelders en funderingen teruggevonden van de oude Markizaatgebouwen uit de periode van de 17de tot 19de  eeuw en aan de kant van Kasteelstraat werden kuilen en greppels gevonden die op basis van aangetroffen aardewerk in de 14de en 15de eeuw te dateren zijn. “We gaan er van uit dat parallel met de huidige Kasteelstraat ooit een slotgracht rond het kasteel gelegen heeft. Dat komt ook overeen met tekeningen en schetsen die gevonden zijn over die periode. Voorzichtigheid is wel geboden, want dergelijke tekeningen werden vaak heel wat imposanter gemaakt dan de werkelijkheid”, vertelt archeoloog Bart Cheretté.

Romeinen

De opmerkelijkste vondst betreft Romeinse bewoningssporen, want over Romeinse bewoning in Lede was tot nog toe niets geweten. “We hebben een grote hoeveelheid aardewerk- en dakpanfragmenten, alsook kuilen en grachten, verspreid over het volledige terrein, teruggevonden. De grote van de fragmenten en de hoeveelheid ervan wijzen er op dat Lede wellicht al ten tijde van de Romeinen een belangrijke functie had.”

Op basis van het gevonden materiaal zal nu eerst verder onderzoek gedaan worden. Op basis daarvan zal beslist worden om al dan niet diepgaander archeologisch onderzoek te doen op het domein.

Bezichtigen

De resultaten van de opgravingen zullen een permanente plaats krijgen in de gerestaureerde Kasteelhoeve, maar vooraleer die restauratie voltooid is, kunnen bewoners tijdens het weekend van 7 en 8 maart een rondleiding krijgen door de archeologische opgravingen. Wellicht is dat ook de laatste keer, vooraleer de historische gebouwen gesloopt worden, dat de bevolking deze van dichtbij kan bekijken. De rondleiding duurt ongeveer een half uur en loopt op zaterdag van 14u tot 17u30 en op zondag van 10u tot 17u30.

;