Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Oppositiepartij SLP was het niet eens met de beslissing van het gemeentebestuur van Erpe-Mere om de contracten voor het uitvoeren van grote onderhoudswerken aan kleine wegen, het aanbrengen van KWS-lagen, het aanleggen van trottoirs, het uitvoeren van onderhoudswerken aan plantsoenen en hagen, alsook het maaien van zoomwegen en wegbermen te verlengen bij de zelfde aannemer.

Volgens Reinold De Vuyst was voor elk contract een nieuwe aanbesteding noodzakelijk omdat er kleine wijzigingen waren in de opdrachten.
Schepen van openbare werken Marleen Lambrecht was van oordeel dat het geeneens noodzakelijk was de punten te laten goedkeuren door de gemeenteraad en zag geen enkel probleem. "We verkiezen verder te werken met de zelfde firma's zodat er, in tegenstelling tot vorig jaar, snel kan begonnen worden."

;