Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Kruispunten Grotekapellelaan worden veiligerLede - Tijdens de gemeenteraad heeft schepen van openbare werken Dirk Rasschaert de plannen voor de heraanleg van de kruispunten van de Grotekapellelaan met de Overimpestraat/Molenbergstraat en Reymeersstraat/Damstraat toegelicht. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van enkele rijrichting in de Molenbergstraat en Damstraat. Op beide kruispunten zullen de enkele rijrichtingstraten vernauwd worden, zodat het verkeer verplicht een andere richting moet kiezen.

"We willen dat de Molenbergstraat enkel nog gebruikt wordt om het centrum te verlaten. Het andere verkeer dient langs de verkeerslichten aan de Ommegang te gaan." Het kruispunt met de Overimpestraat en Molenbergstraat wordt bovendien verhoogd heraangelegd in beton. "Nu ziet het wegdek er heel sterk af door afremmende vrachtwagens waardoor het wegdek er opstulpt. Door het kruispunt, evenals aanloopstroken van ongeveer zes meter in elke straat, aan te leggen in beton, zal het wegdek minder slijtage ondergaan.”Kruispunten Grotekapellelaan worden veiliger

Omdat nogal wat wagens roekeloos het kruispunt van de Grotekapellelaan met de Reymeersstraat komen opgereden, wordt de weg er versmald. Op de Grotekapellelaan komt een middengeleidende strook om wagens in hun eigen rijvak te houden en in de Reymeersstraat komt er een middendruppel. De ingreep in de Damstraat laat toe het voetpad goed aan te leggen en de situatie veiliger te maken voor de vlakbij gelegen scoutsgroep. “We maken ook van de gelegenheid gebruik om er gescheiden rioleringen aan te leggen. Op termijn kan die dan aangesloten worden met de Reymeersstraat wanneer die aan de beurt komt, zonder dat het kruispunt opnieuw opengegooid moet worden.”

Verder worden in de Grotekapellelaan en Ommeganglaan nog een 13-tal zebrapaden in betonklinkers uitgebroken en vernieuwd. “Momenteel zijn die nog in witte en gele klinkers en dat is niet reglementair. We gaan die uitbreken en vervangen door asfalt met geschilderde zebrapaden.” De kostprijs van de werken bedraagt 378.423 euro voor de gemeente Lede en 122.498 euro voor Aquario.

;