Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Jo Maebe (Groen!) maakte zich boos op schepen van openbare werken Paul De Winne over de bewaring van het cultureel erfgoed van het Markizaat. De oude historische gebouwen worden er gesloopt voor de bouw van een modern rusthuis. "De opgravingen lokten meer dan 1.000 mensen. Dat bewijst dat onze inwoners een uitgebreide belangstelling hebben in het cultureel ergoed. Het wordt dan ook dringend tijd om te bekijken hoe we waardevolle restanten veilig kunnen opbergen", stelde hij.

Schepen De Winne herhaalde nogmaals de voorstellen om twee glasrosetten op zolder van de Kasteelhoeve te plaatsen. Waardevolle voorwerpen kunnen er in de expositieruimte terecht. Voor de glasramen die nog niet stuk zijn, is er volgens hem ook interesse van een verzorgingstehuis in Lokeren.
Maebe verweet de schepen daarop dat "het antwoord ondermaats was en getuigde van een enorme passiviteit". Hij wees er ook op dat de restauratie van de kasteelhoeve pas zou gebeuren na de bouw en vroeg wat er in de tussentijd zou gebeuren met de restanten. Hij betreurde ook dat men de ramen niet in Lede wil houden.
Edwing Brantegem (sp.a) wierp op dat "het bestuur wellicht lang genoeg zal wachten tot alle glasramen stuk zijn zodat het probleem meteen van de baan is".

;