Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Het OCMW van Lede is er in geslaagd door schrapping van alle overbodige zaken de kostprijs voor het nieuw te bouwen rusthuis in het Markizaatpark terug te brengen tot ongeveer 10,2 miljoen euro. Bedoeling is op die manier de dagprijs van het rustoord onder de 50 euro per dag te brengen. Oorspronkelijk werd de prijs geraamd op 12,6 miljoen euro.

De prijsdaling is vooral te danken aan het schrappen van de individuele douches, de rontonde en de vierde verdieping.
Freddy Matthijs (sp.a) verwijt het bestuur dat er gekozen wordt voor een kleine verbeterde versie van het huidige rustoord. "De plannen zoals die nu voorliggen trekken op niets. In plaats van een tweede miskleun zoals cultuurzaal De Bron te bouwen, zou men beter geen nieuw RVT zetten", stelde hij.
Hubert Topke (CD&V) begreep dat individuele douches overbodig zijn gezien de hoge graad van hulpbehoevendheid, maar vroeg zich af of er een toekomst was voor het rusthuis indien de geldende regelgeving zou wijzigen. "Als beslist wordt dat Lede geen zware hulpbehoevenden meer mag opvangen, is het gebouw waardeloos", meende hij.

;