Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Afvalwaterzuivering voor 1.730 inwonersLede - In Papegem en Impe zijn de collectorwerken gestart voor het project Wellebeek. Door die werken zullen Aquafin en Aquario het afvalwater van 1.730 inwoners uit de grachten houden en naar het waterzuiveringsstation achter Heiplas pompen.
De gemeente Lede maakt van de gelegenheid gebruik om nieuwe fietspaden aan te leggen.
Aquafin, Aquario en de gemeentebesturen van Lede en Sint-Lievens-Houtem investeren samen 4.050.000 euro in de aanleg van hoofdrioleringen.

“Momenteel zijn alle woningen wel aangesloten op de riolering, maar het probleem is dat die rioleringen hun vuilvracht gewoon in de grachten deponeren. Onze taak bestaat er nu in die lozingspunten af te koppelen en het vuile water te transporteren naar een zuiveringsstation”, vertelt Leen Loquet, projectleider van Aquafin.
Het project Wellebeek zal zo het afvalwater van Vlekkem, Ottergem, Vlierzele, Papegem, Impe en Smetlede naar het zuivingstation achter Heiplas brengen.

Omdat Aquafin geen toelating kreeg leidingen aan te leggen langsheen de Wellebeek, volgt men met de leidingen een traject van aan de Grote Steenweg ter hoogte van Hof te Papegem, via Papegemstraat, Benedenstraat, Blokstraat en Putbosstraat om vervolgens door de velden en na het kruisen van de Langehaag en via Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Ledezijdestraat en Reymeersstraat aan te sluiten op de leiding van het project aan de Molenbeek.
Omdat er nogal wat niveauverschillen te overbruggen zijn, worden op het traject verschillende pompstations voorzien om het water omhoog te stuwen richting zuiveringsstation. Zo werden de werken al gestart voor een pompstation in de Smetledestraat rechttegenover het voetbalplein van FC Smetlede en komen er nog pompstations langs het Akkershof en het Bloso-sportcentrum op de Grote Steenweg.

Fietspaden

De gemeente Lede profiteert van de werken om nieuwe verhoogde fietspaden aan te leggen langsheen Hofsmeer, Hoogledezijstraat en Rijststraat tot aan de reeds vernieuwde fietspaden in de Reymeersstraat. Langs de Grote Steenweg zal ook een fietspad in dubbele rijrichting aangelegd worden tussen de Papegemstraat en het Bloso-sportcentrum zodat sporters niet verplicht worden de drukke steenweg over te steken op hun terugweg.

Verkeershinder

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd. Zo werd vorige maand de herinrichting van de Grote Steenweg/Gentsesteenweg al opgestart en zijn deze week de werken aangevat in de Papegemstraat en Benedenstraat. Bedoeling is het traject verder te volgen en de werken rond te hebben begin 2010.
Met uitzondering van de Grote Steenweg zullen alle straten waar gewerkt wordt afgesloten worden voor het doorgaand verkeer wanneer de werken er aanvatten. Eens dit deel van de werken afgerond is, wordt het centrum van Smetlede aangepakt. Hier plant men de heraanleg van het centrum en de plaatsing van een gescheiden riolering voor regenwater en afvalwater.

;