Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De gemeente Lede heeft een gemeenteraadscommissie opgericht voor het beheer van haar infrastructuur en patrimonum. Bedoeling is om via de commissie te bekijken welke gronden gemeente en OCMW best verwerven of verkopen. Ook het beheer zal in de commissie besproken worden.

Naast de gemeentelijke gebouwen en eigendommen, zal de commissie ook bevoegd zijn voor de rioleringen, de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater bij particulieren die niet aansluitbaar zijn op het rioleringsnet en de trage wegen in Lede.

Vlaams Belang-raadslid Jan Lievens sprak zijn tevredenheid uit over de oprichting. "Reeds in de vorige legislatuur heeft VB-raadslid Julien Librecht gevraagd een inventaris op te maken van de infrastructuur. Ik ben blij dat daar eindelijk werk van gemaakt wordt", stelde hij.
De commissie krijgt als voorzitter Peter Venneman (VLD). De overige leden zijn voor VLD Jonny Bach en schepen Dirk Rasschaert, voor CD&V Robert De Mulder, schepen Paul De Winne en Hans Sonck.

Voor de oppositiepartijen zetelen Jan Lievens (Vlaams Belang) en Franky Van Gyseghem (sp.a). Jo Maebe wordt als raadgevend lid toegevoegd.
De commissie kan ook een beroep doen op de deskundigheid van de burgemeester, de OCMW-voorzitter, de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de verkeersdeskundige.

;