Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Groen!-raadslid Jo Maebe uit Lede stelde naar aanleiding van de voorstelling van de jaarrekening 2008 voor om de frituurbelasting te vervangen door een krotbelasting. "Ik zie in de cijfers dat de frituurbelasting 2.500 euro opbrengt. Van de belasting op verkrotting zie ik niks. Nochtans ga ik er van uit dat mensen liever een frituur in de buurt hebben dan een krot.

Ik stel dan ook voor om die belastingen eens te herzien", stelde hij. Eerder kloeg de uitbater van frituur 'de hete saté' uit Oordegem deze belasting al aan.
Vanuit de meerderheid kwam geen reactie op het voorstel.

;