Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De gemeente Lede gaat 33 verkeersborden met een snelheidsbeperking van 70 km/u weghalen en 101 'zone 70'-borden plaatsen. Samen met het vervangen van oude grensborden kost die operatie 43.348 euro. Vanop de oppositiebanken viel felle kritiek te horen. Het gemeentebestuur wou graag aan alle invalswegen een zonebord aanbrengen, maar omdat het Vlaams Gewest niet bereid was mee te werken, dienen de zoneborden aan elke zijstraat van de twee gewestwegen die Lede doorkruisen aangebracht te worden.

"De oorspronkelijke bedoeling was om iets te doen om de wildgroei van borden, maar er zullen uiteindelijk drie keer meer borden geplaatst worden als voorheen", klonk het bij Groen! en Vlaams Belang. Marc Boterberg (VB) hekelde ook dat er heel wat overbodige grensborden vervangen worden.
Jo Maebe (Groen!) stelde dat men beter de bebouwde kom kan uitbreiden. "Indien men controles uitvoert op de naleving van 70km/u met een tolerantie van 10%, rijdt men nog altijd 77 km/u en dat is voor zwakke weggebruikers een dodelijke snelheid."

Schepen van openbare werken Dirk Rasschaert verdedigde de beslissing. "Het gaat niet op om het aantel borden te vergelijken, want we nemen alle straten weg waar nu nog 90 km/u mag gereden worden. Op die manier brengen we de snelheid al gevoelig naar beneden zodat het contrast tussen de bebouwde kom en de niet bebouwde kom minder groot is. Indien we die ingreep zouden willen doen zonder een zone 70 in te voeren, zouden we nog meer borden nodig hebben", stelde hij.

;