Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De gemeenteraad van Lede heeft een negatief advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening aangaande het al dan niet realiseren van de rooilijn langsheen de Guido Gezellestraat naast zich neergelegd.
De eigenaar van de woningen op nummers 1 en 2 wil overgaan tot verbouwingen om er één woonhuis van te maken.

Schepen Paul De Winne argumenteerde dat alle woningen langs die kant getroffen worden door de rooilijn, dat is een fictieve lijn die het toekomstig wegtracé moet vrijwaren, en dat het realiseren ervan dus onrealistisch is.
Hij wees er ook op dat de rooilijn wel gerespecteerd werd langs de kant van de belendende straat, zodat fietsers een goed overzicht hebben op het aankomende verkeer.

;