Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Controverse rond gratis busvervoerLede - Het gemeentebestuur van Lede wenst het gratis busvervoer binnen de gemeentegrenzen te behouden. "We wensen dit gratis te houden om mensen te motiveren naar het centrum van Lede te komen, wat onze lokale handelaars ondersteunt.” motiveerde burgemeester Dirk Grepdon (VLD) het voorstel. “Een tweede doel is om het aantal wagens aan het station van Lede te verminderen." Het huidige systeem is echter te complex voor de buschauffeurs. "De Lijn verzocht ons een nieuw systeem uit te werken. Daarom voeren wij een korting in op de Buzzy Pazz en gratis lijnkaarten in." Oppositiepartijen Sp.a, Groen! en Vlaams Belang zijn niet tegen het gratis verhaal, maar vragen zich af of het nieuwe systeem een verbetering is.


Edwin Brantegem (Sp.a) vroeg of het nieuwe systeem niet enkel ingevoerd werd uit besparingsmaatregelen. Het kostenplaatje zakt namelijk van 65.000 euro dit jaar, naar 24.500 euro volgend jaar. De burgemeester sprak dit formeel tegen. Jo Maebe (Groen!) hekelde net als Marc Boterberg (Vlaams Belang) de werkwijze met de gratis lijnkaarten.
"Die kaarten zijn enkel af te halen op het gemeentehuis en in de bibliotheken. Dat betekent dat mensen vaak speciaal een verplaatsing zullen moeten maken om deze af te halen." Maebe stelde bovendien dat voor de sporadische gebruiker een waarborg van 5 euro en de aankoopplaats zullen ontmoedigen om het systeem te gebruiken.  Ook voor dagelijkse reizigers is het systeem volgens hem niet ideaal. "Frequente gebruikers zullen elke week een nieuwe kaart moeten halen of er direct meerdere aanschaffen, waardoor ze dus ook meer waarborg betalen." Maebe stelde daarom voor om het systeem van 50% korting op de Buzzy Pass voor -26 jarigen uit te breiden naar alle inwoners via de Omnipas en de Omnipas 65+." Meermaals stelde hij dat de inwoners van een kleine gemeente als Lede, meer gebaat zijn met een systeem dat op het ganse net werkzaam is. De meerderheid stemde zijn voorstel weg. Als toelichting gaf burgemeester Grepdon dat hij voorstander is om het openbaar vervoer te promoten, maar dat het niet correct zou zijn dit enkel voor De Lijn te doen. "Als we hierop ingaan zouden we dat ook voor treinreizigers moeten doen." stelde hij.

Marc Boterberg (Vlaams Belang) was blij dat de gemeente het oude systeem verliet. "Wij hebben steeds gewaarschuwd dat het systeem drijfzand was.” stelde hij. “We zijn ingestapt voor 35.000 per jaar. Als ik de toekomstige prognoses zie, is er al sprake van 80.000 euro voor 2008 en meer dan 130.000 euro voor 2010." Boterberg was dan ook tevreden dat er bij het nieuwe systeem op zijn minst cijfermateriaal zal voorhanden zijn. "Dan zullen we tenminste weten hoe De Lijn aan haar bedragen komt, want ik begrijp niet hoe of waarom men op vier jaar tijd het tarief verviervoudigd."

Het is evenmin duidelijk hoe zal gecontroleerd worden dat enkel inwoners van Lede de kaarten afhalen of gebruiken. "Op de nieuwe elektronische identiteitskaarten staan geen adresgegevens meer. Het lijkt me een hele opgave om dit te controleren." stelt Jo Maebe, die niet uitsluit dat er fraude zal gepleegd worden. "In Aalst gaat men met het zelfde systeem werken. Ik verwacht dat de kaarten gretig zullen doorgegeven worden, want er is absoluut geen controle op." Vlaams Belang afdelingsvoorzitter Jan Lievens wijst er in die context op dat gratis niet bestaat. "Gratis betekent eenvoudigweg dat iedere belastingbetaler betaalt." Burgemeester Grepdon verklaarde zich alvast bereid om het huidige systeem eind volgend jaar te evalueren en dan eventueel een beter systeem te kiezen.

;