Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De aanvraag die KVC Jong Lede deed voor de bouw van een kantine op gemeentegrond aan sportcomplex Ommegang werd tijdens de jongste gemeenteraad niet goedgekeurd. Een werkgroep met de fractieleiders van de verschillende partijen zal zich eerst over het dossier buigen om nog een aantal onduidelijkheden en onvolledigheden weg te werken. Sp.a stelde zich bovendien vragen bij de borgstelling die het gemeentebestuur zou verlenen.

"Nooit eerder heeft de gemeente zich borg gesteld voor leningen van verenigingen." stelde Edwin Brantegem, die het idee niet slecht vindt, maar toch vraagt dat de beslissing weloverwogen gebeurd. "Een borgstelling kost ons nu misschien niets, maar bij niet betaling krijgen we de rekening gepresenteerd. Als gemeente riskeren we ook voor elk krediet hogere intrestvoeten te moeten betalen indien er zich problemen voordoen bij de afbetalingen door verenigingen." Vermoedelijk komt het punt terug op de agenda tijdens de gemeenteraad van december.

;