Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Oordegem - Tijdens de werkvergadering van de gemeente Lede met gouverneur André Denys is er speciale aandacht gegaan naar deelgemeente Oordegem. De gemeente wil Oordegem opwaarderen van woonkern naar hoofddorp. De provincie staat daar gunstig tegenover en zal dat meenemen in de opmaak van de nieuwe structuurplannen. Wanneer Oordegem een hoofddorp wordt is er heel wat meer mogelijk. Oordegem krijgt dan als het ware een centrumfunctie na Lede. Er is ook meer mogelijk inzake ruimtelijke ordening en bovenal heeft Oordegem dan recht op 4 tot 5 hectare ambachtelijke zone. Ook de herinrichting van de N9, de Grote Weg, in Oordegem is een prioritair dossier. De gouverneur zal er bij de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer op aandringen om de herinrchting van de steenweg zo snel mogelijk in het investeringsprogramma op te nemen.
;