Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede/Erpe-Mere - De maatregel van vlaams minister-president Marino Keulen is voor het zuinige Leedse gemeentebestuur een mooie meevaller. De leninglast, die in Lede naar Vlaamse normen redelijk laag is, bedraagt momenteel maar 6.721.121 euro. Door de toelage van 100 euro per inwoners kan Lede rekenen op een extra inkomen van 1.719.500 euro. Hiermee kan de schuld met 25,58% worden afgebouwd tot 5.001.621 euro. Jaarlijks zal hierdoor ook 85.975 euro minder aan intresten betaald moeten worden. Voor Erpe-Mere is de invloed minder spectaculair. Toch zou Erpe-Mere haar schulden kunnen verminderen met 1.905.600 euro of 11,38%.  Op deze manier zou Erpe-Mere maar 14.836.886 aan openstaande kredieten meer hebben en hierdoor jaarlijks 95.280 euro minder aan intresten moeten betalen.

Voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur zich engageert de belastingen niet te verhogen in 2009 en de schuldenlast niet verder te laten oplopen. Te verwachten valt dat zowel Erpe-Mere als Lede het voorstel zullen aannemen, want belastingsverhoging zijn voor geen van beide te verwachten en echt grote investeringen waardoor de schuldenlast zou toenmen staan eveneens op stapel.

;