Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Meer dan 50% van de sportclubs vindt dat ze onvoldoende inspraak hebben in het sportbeleid van de gemeente. Verder klagen ze vooral het gebrek aan criteria ter ondersteuning aan. Zo bestaat er momenteel geen specifiek reglement voor materiële en logistieke ondersteuning en dient elke vraag afzonderlijk voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Ook het bestaan van twee afzonderlijke subsidiereglementen werkt verwarrend. Tot slot klagen zij het gebrek aan overdekte en niet-overdekte gemeentelijke sportaccomodaties aan. De clubs zelf stellen over te weinig gekwalificeerde lesgevers te beschikken.

Om alvast aan enkele gerieven tegemoet te komen, wordt dit jaar de financiële ondersteuning verhoogd en komt er een nieuw subsidiereglement met kwaliteitscriteria. De clubs zullen geïnformeerd en gemotiveerd worden om hun clubtrainers en bestuursleden beter op te leiden. Voor deze vormingen wordt ook een financiële tussenkomst voorzien. Bedoeling is om tegen eind 2013 20% meer gekwalificeerde trainers, en 25% bestuurders met een vormingsattest, te tellen.

;