Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Het huidig aanbod aan sportinfastructuur wordt in Lede als positief, maar ontoereikend ervaren. Grootste tekort blijkt het ontbreken van een zwembad waardoor inwoners zich naar Dendermonde, Aalst of Wetteren moeten verplaatsen. Ook een looppiste rond sportcomplex De Ommegang  en sportpleintjes voor buurtsport worden gemist. De tussenoplossing waarbij de gemeente scholen huurt, wordt als weinig positief ervaren. De netheid laat er te wensen over, het materiaal en de zalen zijn verouderd en er ontbreken kleedkamers en douches.

In de komende legislatuur staat de uitbreiding van het sportcomplex De Ommegang, en de aanleg van een looppiste errond, op het programma. De voetbalterreinen aan het complex zullen ook meer en efficiënter gebruikt worden. Op drie andere plaatsen voorziet men dan aanleg van sportpleintjes en met de scholen zal bekeken worden hoe het aanbod geoptimaliseerd kan worden. Het kostenplaatje van al deze ingrepen bedraagt 1,3 miljoen euro.

;