Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Momenteel wordt de gemeentelijke sportinfrastructuur voornamelijk gebruikt door sportclubs, waardoor  individuele sporters wat in de kou blijven. In de komende jaren wil de gemeente Lede meer initiatieven ontwikkelen om ook deze doelgroep te bereiken.

Vooreerst zal er een samenwerking opgestart worden met de scholen. Tegen 2011 zal het gemeentelijk sportaanbod uitgebreid zijn met twee schooloverschrijdende initiatieven en twee initiatieven die kaderen in het aanbod van sport voor allen. Aan de moeilijk te bereiken doelgroep 12- tot 18-jarigen wordt extra aandacht besteed. Zo komen er sportdagen en –kampen en wil men initiaties geven voor nieuwe trends. Om aan het gebrek aan infrastructuuraanbod tegemoet te komen zal tegen 2010 een uitgebreid openluchtaanbod voor de recreatieve en niet-georganiseerde sporters voorzien worden.

;