Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Het Vlaams Belang hekelt procedurefouten bij de aanleg van het fietspad langs de Spoorstraat. Uit de eindafrekening blijkt dat het fietspad ruim 120.000 euro meer kost dan voorzien. "Vanaf een overschrijding van 10% dient de gemeenteraad dit goed te keuren. Hier gaat het om 25% en krijgen we enkel een kennisgeving", hekelde Marc Boterberg. Vlaams Belang dient daarom klacht in bij de gouverneur.

Vlaams Belang deed dit eerder in een gelijkaardig dossier en kreeg toen het gelijk aan haar kant. "We merken dat jullie de vingertik en het advies van de vorige keer alweer in de wind slaan en ons voor voldongen feiten stellen. Wij kunnen hiermee niet akkoord gaan." Schepen van openbare werken Dirk Rasschaert detailleerde de verschillende meerkosten. Hij legde uit dat dit dossier dateert uit de zelfde periode als de voorgaande klacht. "In de toekomst zullen we kostenoverschrijdingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen", beloofde hij. Inmiddels is er ook een nieuw diensthoofd aan de slag, waardoor de werkzaamheden terug uitgebreid opgevolgd zullen worden door de technische dienst van de gemeente.

;