Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Ondanks de geplande aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties tegen 2012, prefereert Lede dit niet te doen. "Momenteel onderhandelen de gemeenten met minister Crevits voor uitstel voor de verplichte rioleringsdekking. Indien er uitstel komt, lijkt het ons beter het geld dat voorzien is voor het plaatsen van die installaties te benutten voor de verdere uitbouw van de riolering", stelde schepen Paul De Winne tijdens de jongste gemeenteraad.

Volgens de huidige plannen is de  aanbouw voorzien van 40 zuiveringsinstallaties voor te afgelegen woningen. Om de betrokken bewoners niet op kosten te jagen, werd hiervoor 300.000 euro voorzien. De kans lijkt echter klein dat deze er snel komen. Lede staat momenteel voor een enorme investering om de geplande riooluitbreidingen te realiseren. "De aanleg van de rioleringen kost 600 euro per meter, zonder rekening te houden met bijkomende werkzaamheden aan straten. In Lede moeten we 35 km aanleggen. Dankzij de tussenkomst van Aquario moet de gemeente hiervan slechts 5,5 miljoen euro zelf betalen." Ook voor de spreiding van deze kost is uitstel welkom.

;